NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
statický dokument
ukončený dokument
Elektronicky publikovaný dokument, který je uživateli zobrazen v té podobě, v jaké je archivován na serveru. Jde většinou o dokumenty s dlouhodobě neměnným obsahem (např. jednoduché HTML stránky, monografie, elektronický časopis vydávaný s určitou, předem stanovenou periodicitou nebo dokument obsahující zvukové anebo obrazové informace).
[CELVOJ-2001:82]
[PĚNKAV-2002:10-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000925.htm ]