NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
strukturovaná hodnota Dublin Core
Dublin Core Structured Value, DCSV
Způsob uložení (syntaxe) strukturovaných dat metadatového formátu Dublin Core. Strukturovaná hodnota se skládá ze dvou částí: návěští identifikuje typ údaje, hodnota pak obsahuje vlastní informaci. Hodnota se navíc může skládat z několika částí.
[GLOSS-DCMI]
[ŽABIČ-2000/B:193-201]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000927.htm ]