NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
terciární dokument
Dokument, který obsahuje především informace o existenci sekundárních dokumentů, případně zprostředkovává přístup k informacím v nich obsaženým.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:333]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000928.htm ]