NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textová data
Data obsahující zejména text. V souvislosti s bibliografickým popisem elektronických zdrojů se termín textová data používá pro označení typu elektronického zdroje (časopisy, bibliografické databáze aj.).
[ISBD(ER)-1998:96]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000929.htm ]