NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
transformace dat
Převod dat z jednoho nosiče dat na jiný podle souboru pravidel, aniž přitom dojde k nežádoucí modifikaci dat. Mezi nejčastější formy transformace dat patří digitalizace a mikrofilmování.
[ČSN ISO 5127-1,1993:11]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1999]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000930.htm ]