NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
trojrozměrný dokument
Trojrozměrný artefakt, replika nebo předmět přírodního původu jako předmět bibliografického popisu (např. umělecká díla - sochy apod.; přírodní, technické, historické exponáty v muzejních sbírkách; trojrozměrné hry, plastické modely apod.).
[ODLIS]
[AACR2R ČESKY-1994:243-256]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:19]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000931.htm ]