NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
videodisk
Optický disk, obvykle z plastu s kovovou vrstvou, na který se zaznamenávají obrazové a zvukové signály nebo jen obrazové signály pro opakovanou reprodukci. Je založen na principu optického snímání mechanického záznamu, podobně jako zvuková kompaktní deska.
[ČSN ISO 5127-1,1993:9]
[ISBD(NBM)-1996:70]
[ODLIS]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:347-348]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000933.htm ]