NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
videozáznam
videodokument
Dokument, na němž jsou zaznamenány obrazy, obvykle v pohybu a doprovázené synchronizovaným zvukem. Nezahrnuje záznam na klasický kinematografický filmový pás.
[ČSN ISO 5127-1,1993:9]
[ISBD(NBM)-1996:67-70]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000935.htm ]