NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
WORM
Paměťové médium, které umožňuje ukládání a čtení dat, nikoliv však jejich výmaz. Média WORM se používají zejména pro archivaci dat.
[LEDA-1994:618]
[HLAVENKA-1995:241]
[ENC-1993:1218]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:359]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000937.htm ]