NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zvuková deska
Deska z plastického nebo jiného materiálu se záznamem zvuku. Podle způsobu záznamu se rozlišují desky analogové (např. gramofonová deska) a digitální (např. CD).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000940.htm ]