NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
audiovizuální dokument
zvukově obrazový dokument, audiovizuální médium
Dokument, jehož obsahem je zvukově obrazový záznam.
[AZ-2000:§79]
[ČSN ISO 5127-1,1993:8]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:16-17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000942.htm ]