NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
audiovizuální záznam
zvukově obrazový záznam
Záznam audiovizuálního díla, tj. díla sestávajícího z řady obrazů spolu souvisejících, vyvolávajících dojem pohybu. Zaznamenané obrazy mohou být doprovázeny zvukem. K jejich prohlížení, popř. i poslechu, je zapotřebí technické zařízení. Obraz, popř. doprovázející zvuk, jsou analogově nebo digitálně zaznamenány na nosiči; digitální zvukově obrazový záznam může být přístupný i na síti internet. Ke zvukově obrazovým záznamům náleží kinematografické filmy (hrané filmy, animované snímky, dokumentární filmy aj.) a videozáznamy.
[AZ-2000:§79]
[ČSN ISO 5127-1,1993:8]
[WEBOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000943.htm ]