NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zvukový dokument
audiální dokument (nevh.), auditivní dokument
Dokument, jehož obsahem je zvukový záznam v analogové či digitální formě. Běžně se používají záznamy hudebního díla či mluveného textu, ale vyskytují se též záznamy zvuků určených k použití jako zvukové efekty či zvuková kulisa.
[ČSN ISO 5127-1,1993:8]
[ODLIS]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:367]
[ZVUKOVÉ DOKUMENTY-2017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000944.htm ]