NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zvukový záznam
fonogram
Sluchem vnímatelný záznam uměleckého výkonu či jiných zvuků zaznamenaný na zvukovém nosiči (např. fonografický váleček, gramofonová deska, magnetofonový pásek, počítačový soubor apod.). Zvuk může být na zvukovém nosiči zaznamenán analogově nebo digitálně.
[AZ-2000:§75]
[ČSN ISO 5127-1,1993:8]
[ISBD(NBM)-1996:67]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:34]
[ODLIS]
[ZVUKOVÉ DOKUMENTY-2017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000945.htm ]