NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
album
památník
1. Obrazový dokument charakteristické formy s doprovodným textem minimálního rozsahu. - 2. Soubor tuhých listů papíru, ozdobně svázaných, určených k zaznamenávání nebo vlepení krátkých textů, ilustrací, fotografií atd. (např. album knižních přebalů).
[LONGMAN-1978:21]
[HLAVATÁ-1979:6]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000946.htm ]