NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
almanach
1. Dokument, který kromě seznamu dnů, týdnů, měsíců a roků, obsahuje další text, např. astronomické údaje o svátcích, výročích, trhových dnech, politické a historické údaje, praktické rady různého druhu, přísloví, atd. - 2. Sborník děl různých autorů z oblasti krásné literatury, spojených názorovým hlediskem, místem či dobou jejich působení, popř. společným námětem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:13]
[ODLIS]
[HLAVATÁ-1979:6]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000948.htm ]