NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
anonymum
anonymní dílo, anonymní dokument, anonymní spis
Literární, hudební a jiné dílo, v němž původce není uveden a není ani s použitím pomocných pramenů zjistitelný (tzv. pravé anonymum).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000949.htm ]