NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivní dokument
archiválie, archivní pramen
Dokument převážně úřední nebo administrativní povahy, který je výsledkem činnosti určité instituce nebo jednotlivce a který nemá aktuální informační hodnotu; obvykle je z důvodů své dokumentární hodnoty uložen v archivu.
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000950.htm ]