NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autobiografie
Dokument o životě a činnosti autora sepsaný jím samým.
[YELLAND-1983:107]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000951.htm ]