NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
beletrie
krásná literatura
Souhrnný pojem pro prozaická, básnická a dramatická umělecká díla.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000952.htm ]