NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bohemikum
Dokument vydaný na území dnešní České republiky (územní bohemikum), napsaný autory původem z Česka (autorské bohemikum), napsaný v českém jazyce (jazykové bohemikum) nebo pojednávající o České republice (obsahové bohemikum).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:22]
[JAVORČÍKOVÁ-1976]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000953.htm ]