NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
braková literatura
Literatura postrádající duchovní a uměleckou hodnotu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:18]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000955.htm ]