NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
brožura
Dokument o rozsahu nejméně pěti a nejvíce 48 stranách, nepočítaje obálku.
[GENERAL CONFERENCE OF UNESCO-1964]
[ČSN ISO 5127-2:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000956.htm ]