NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cestopis
Dílo, jehož námětem je skutečná nebo smyšlená cesta vykonaná obvykle autorem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:23]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000957.htm ]