NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komiks
comics
Příběhy pro děti i dospělé prezentované ve formě série obrázků s příznačným (obláčkovým) způsobem znázornění komunikace postav (subjektů) publikované v novinách, jiných seriálech i knihách, původně především s anekdotickým a dobrodružným obsahem, nyní zahrnující prakticky všechny literární žánry.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000959.htm ]