NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
časopis
Dokument, vycházející pod týmž (nebo dlouhodobě stabilním) názvem v pravidelných týdenních až půlročních intervalech, který obsahuje příspěvky více autorů a má předem stanovený program i zaměření.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:24]
[HLAVATÁ-1979:22]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:37]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000960.htm ]