NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
článek
Dokument odborné, publicistické nebo literární povahy, obsahově a formálně relativně uzavřený, publikovaný v novinách, časopise, sborníku nebo v jiné publikaci.
[HLAVATÁ-1979:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000962.htm ]