NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtvrtletník
Periodická publikace vycházející jednou za čtvrt roku.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:26]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000964.htm ]