NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
deník
denní tisk
1. Dokument vycházející nejméně pětkrát týdně obvykle ve vysokých nákladech, někdy také s regionálními mutacemi. Obsahuje aktuální zpravodajství o politických, ekonomických, kulturních a jiných událostech doma i v zahraničí. - 2. Dokument s denními záznamy života autora. Publikován nabývá nezřídka významné literární nebo dokumentární hodnoty.
[HLAVATÁ-1979:25]
[ODLIS]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:43]
[ČSN ISO 5127-2:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000965.htm ]