NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dětská literatura
dětská kniha
Literární produkce svým obsahem i formou určená pro děti do 12 let věku.
[LITERATURWISSENSCHAFTLICHES-1997:160-161]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000966.htm ]