NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
diplomová práce
Dokument vyžadovaný ke státní závěrečné zkoušce na vysoké škole. Obsahuje popis a výsledky samostatné odborné práce na předem zadané téma. Její předložení a obhájení je součástí řízení pro přiznání akademického titulu (v ČR např. Mgr., Ing., MUDr. a MVDr. uváděné před jménem).
[HLAVATÁ-1979:28]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:55]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000967.htm ]