NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
disertační práce
disertace, dizertační práce (zř.), dizertace (zř.)
Dokument, jenž prezentuje autorův výzkum a jeho výsledky a je autorem předkládán k řízení pro získání vědecké hodnosti či jiné odborné kvalifikace vyššího stupně (např. v ČR titul Ph.D. uváděný za jménem).
[ČSN ISO 7144:čl.3]
[ČSN ISO 5127-2:2.1.2-13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000968.htm ]