NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dodatek
doplněk, suplement (ciz.), addenda
Dokument publikovaný dodatečně, doplňující základní dílo o nově zjištěné poznatky; zpravidla je obsažen v samostatném svazku (např. Ottův slovník naučný nové doby = Ottův slovník naučný - dodatky).
[KUNZE-1975:1315]
[HARROD-1977:43,802]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000969.htm ]