NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
duplikát
Shodný exemplář určité publikace, tj. exemplář téhož vydání, vyrobený stejnou reprodukční technikou a z téhož materiálu, vytištěný týmž typem písma, stejných rozměrů a vnější úpravy. Za duplikát ve vlastním smyslu se nepovažuje jinak úplně shodný exemplář, obsahuje-li rukopisné poznámky, glosy, přípisky, autografy nebo jiné dodatky, jež s ním edičně nesouvisejí.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000971.htm ]