NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dvojčíslo
Společné vydání dvou po sobě jdoucích čísel, sešitů nebo svazků ve formě jednoho dokumentu, jež má však pořadové označení obou částí (týká se zejména seriálových publikací nebo děl na pokračování).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000972.htm ]