NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
erotica
erotikum
Díla zabývající se lidskou sexualitou, která mají alespoň do určité míry uměleckou hodnotu a celistvost.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000974.htm ]