NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
faksimile
Rozměrově, barevně a z hlediska nosiče věrná reprodukce rukopisného nebo tištěného textu, mapy apod., zhotovená fotomechanickým, resp. jiným postupem.
[ODLIS]
[HLAVATÁ-1979:38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000975.htm ]