NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
firemní literatura
Dokumenty reklamního, propagačního, obchodního nebo instruktivního charakteru, které vydávají firmy a obchodní podniky a organizace. Patří sem např. prospekty, firemní příručky, adresáře, časopisy, katalogy výrobků a veletrhů, jubilejní firemní publikace apod.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:61]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:52-53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000979.htm ]