NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafický list
Otisk z původní umělcovy desky na médium nejčastěji papírové při použití grafické techniky. Autorské označení mělo dříve formu nápisu tištěného zároveň s listem, později formu autografu autora zpravidla včetně čísla tisku.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:59]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000981.htm ]