NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafika
1. Dokument, v němž je komunikovaný obsah prezentován dvourozměrným, netextovým, nepohyblivým zobrazením. - 2. Produkt umělecké či reprodukční grafické techniky kromě knihtisku. - 3. Zobrazení jako produkt aplikace programového vybavení při použití výpočetní techniky, pokud nenapodobuje vizuální formy reálného světa.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:35,102]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000982.htm ]