NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
habilitační práce
Původní vědecká práce předkládaná za účelem získání vědecko-pedagogického titulu "docent" (zkratka "doc.").
[HLAVATÁ-1979:48]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000983.htm ]