NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hispanikum
Dokument vydaný na území Španělska, vytvořený autory původem ze Španělska, napsaný ve španělském jazyce anebo pojednávající o Španělsku.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000984.htm ]