NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hudebnina
Dokument s písemným (grafickým) zobrazením záznamu hudebního díla; základním prostředkem záznamu je notové písmo, zařazen však může být i běžný text.
[HLAVATÁ-1979:49]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000985.htm ]