NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hybridní časopis
Elektronický časopis vydávaný a zpřístupňovaný v tištěné i elektronické verzi na internetu nebo na kompaktních discích. Tištěná verze je na rozdíl od elektronického časopisu primární formou publikace hybridního časopisu, elektronická forma je doplňkovou formou, i když někdy může obsahovat příspěvky nezařazené do tištěné verze.
[POKORNÝ-1999:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000986.htm ]