NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
integrační informační zdroj
integrující informační zdroj
Informační zdroj průběžně aktualizovaný dodáváním nových částí, jež s předchozími částmi vytvářejí jednotný celek a neexistují samostatně, např. publikace z volných listů, databáze, informační zdroje na webových serverech.
[PĚNKAVOVÁ-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000987.htm ]