NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
interní dokument
Dokument vzniklý v rámci činnosti určité organizace, korporace nebo instituce a sloužící pouze pro její vnitřní potřebu (např. zápisy z porad, usnesení, memoranda, korespondence, výzkumné deníky, hospodářské doklady apod.).
[HLAVATÁ-1979:53-54]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000988.htm ]