NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
interní publikace
Publikace určená pro vnitřní potřebu vydavatelské organizace, korporace nebo instituce.
[HLAVATÁ-1979:54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000989.htm ]