NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kartografický materiál
kartografický dokument
Jakékoli zobrazení části nebo celého povrchu Země nebo jiného nebeského tělesa (včetně imaginárního) v jakémkoli měřítku - zejména dvou- a třírozměrné mapy, atlasy, glóby, letecké a námořní mapy, letecké či družicové snímky, kartogramy, obrazy z ptačí perspektivy apod.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000992.htm ]