NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kniha
Rukopisný, tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený dokument, který je graficky a knihařsky zpracovaný do tvaru svazku a tvoří myšlenkový a výtvarný celek.
[ODLIS]
[GENERAL CONFERENCE OF UNESCO-1964]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:48]
[HLAVATÁ-1979:60]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000993.htm ]