NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
leták
Tiskovina menšího formátu, o rozsahu maximálně 4 stran, s různým obsahem krátkodobého významu, určená k hromadnému rozšiřování.
[HLAVATÁ-1979:69]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 09 / 000000996.htm ]